Повече сигурност за един по-спокоен свят!

Здравко Дерелиев

Инженер магистър & Експерт Охрана И Сигурност

Здравейте, казвам се Здравко Дерелиев и ще се радвам, ако мога да ви бъда полезен, като консултант, одитор или просто съветник, с моя 24 годишен опит в областта на сигурността и охраната. Моля, насочвайте вашите конкретни запитвания на посочения, по-горе имел. Благодаря ви за вниманието!

ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ - ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Януари 2015 - До момента
Председател на ТК53 на БИС
Технически Комитет 53 (Алармени Системи) на Български Институт по Стандартизация
1
Януари 2015 - До момента
Февруари 2014 - Януари 2016
Председател на Комитет „СИГУРНОСТ“ на КРИБ
Комитет „СИГУРНОСТ“ на КРИБ - Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България.
2
Февруари 2014 - Януари 2016
Февруари 2014 - Януари 2016
Член на КССВЧОД ГДНП на МВР
Консултативния Съвет за Сътрудничество по Въпросите на Частната Охранителна Дейност към ГД „Национална полиция" - МВР
Сайт
3
Февруари 2014 - Януари 2016
Февруари 2014 - Януари 2016
Председател на УС на НАФТСО
Национална Асоциация на Фирми за Търговска Сигурност и Охрана
Сайт
4
Февруари 2014 - Януари 2016
Януари 2009 - Септември 2014
Външен Експерт техн. системи за сигурност и охрана на обекти АОП
Агенция за Обществени Поръчки (рег. №ВЕ-1403)
Сайт
5
Януари 2009 - Септември 2014
Септември 2008 - Януари 2016
Член на Комитета за Мониторинг и Електронно Наблюдение CoESS
Европейска Конфедерация на Частните Услуги за Сигурност
Сайт
6
Септември 2008 - Януари 2016
Февруари 2006 - Февруари 2014
Член на Управителния Съвет (4-ри мандата) НАФТСО
Национална Асоциация на Фирми за Търговска Сигурност и Охрана
Сайт
7
Февруари 2006 - Февруари 2014
Февруари 2005 - До момента
Експерт сигурност и охрана
НАФТСО - Национална Асоциация на Фирми за Търговска Сигурност и Охрана
Сайт
8
Февруари 2005 - До момента

СТАЖ И ОПИТ - ЧАСТЕН СЕКТОР

Юни 2015 - до момента
Зам.Управител, съдружник, основател ОУПЪН СКАЙ ВИЖЪН ООД
Проектиране, разработка (прототипи), конструиране, продажба и обслужване на безпилотни летателни апарати (ДРОН) за наблюдение и контрол от въздуха на наземни обекти, територии, акватории, и други, в реално време.
1
Юни 2015 - до момента
Октомври 2010 - до момента
Председател на Съвета на Директорите ВОФИ АД
Търговска и външно търговска дейност, представителство, производство, покупко-продажба и сделки с недвижими имоти, внос и търговия с осветителни тела, аксесоари и др. Официален вносител и представител на WOFI LEUCHTEN - Германия
2
Октомври 2010 - до момента
Ноември 2006 - До момента
Управител и едноличен собственик ДЕРЕЛИ Къмпани ЕООД
Консултации в областта на системи за сигурност и охраната, консултации в областта на компютърни информационни системи; Друга консултантска дейност; Менажиране на проекти; Търговско представителство; Външнотърговски сделки;
3
Ноември 2006 - До момента
Февруари 2006 - Юни 2012
Управител, съдружник, основател СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД
Проектиране, консултации, доставка, изграждане и поддръжка на технически системи сигурност, охрана и др.: Сигнално-Охранителни, Пожароизвестителни и Пожарогасителни, Контрол на Достъпа и РВ, Видеонаблюдение, Системи за Персонална Сигурност, СКС, Тел. и Компютърни мрежи и оборудване, Комуникац. Оборудване, Болнични известителни с-ми, Ел. инсталации и др.; Мониторинг и охрана на обекти със СОТ и автопатрули. Физическа Охрана; Официален вносител на Системи за Сигурност BOSCH – Германия
4
Февруари 2006 - Юни 2012
Май 2001 - Февруари 2006
Управител и едноличен собственик СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД
Проектиране, консултации, доставка, изграждане и поддръжка на технически системи сигурност, охрана и др.: Сигнално-Охранителни, Пожароизвестителни, Контрол на Достъп и РВ, Видеонаблюдение, Системи за Персонална Сигурност СКС, Тел.и Компютърни мрежи, и др. Мониторинг и охрана на обекти със СОТ и автопатрули.
5
Май 2001 - Февруари 2006
Ноември 1996 - Март 2005
Управител и Собственик ЕТ СИТ Инженеринг 72 – Здравко Дерелиев
Проектиране, консултации, доставка, изграждане и поддръжка на технически системи за охрана и сигурност: автоалармени системи, локални алармени системи, СОТ, пожароизвестяване, контрол на достъпа СКС, Комуникационно Оборудване и др.
6
Ноември 1996 - Март 2005
Март 1994 - Ноември 1996
Технически Директор, Търговски Директор ЕТ Тибър
Консултации, доставка и изграждане на технически системи за охрана и сигурност, автоалармени системи, локални алармени системи, СОТ и др.
7
Март 1994 - Ноември 1996
Януари 1993 - Февруари 1994
Технически и Търговски Консултант Алое ЕООД
Консултации за закупуване на компютърни системи, инсталиране на операционни системи и приложен софтуер, поддръжка на компютърни системи и софтуер.
8
Януари 1993 - Февруари 1994
Март 1992 - Септември 1992
Оператор-Програмист Електронно Изчислителни Машини (ЕИМ)
БРОДИДЖИ - Студентска Кооперация
9
Март 1992 - Септември 1992
Октомври 1990 - Януари 1992
Оператор-Програмист Електронно Изчислителни Машини (ЕИМ)
ЩАБ Трета Мотострелкова Дивизия на МНО
10
Октомври 1990 - Януари 1992

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2009
Завършен курс (обучение) системи за сигурност
BOSCH Security Systems (Germany)
1
2009
2007
Завършен курс (обучение) системи за сигурност
CROW Security Systems (Israel)
2
2007
2007
Завършен курс за вътрешен одитор ISO EN 9001:2000
MOODY International
3
2007
1997 - 1999
Ръководител Взривни Работи (втора инженерна специалност)
Катедра ТТВР Минно Геоложки Университет (МГУ)
Сайт
4
1997 - 1999
1992 - 1998
Инженер-Магистър Автоматизация на Производството Минно Геоложки Университет (МГУ)
Катедра Автоматизация, Микропроцесорни системи за управление
Защитена дипломна работа на тема - Пожароизвестяване и пожарогасене в подземни мини
5
1992 - 1998
1988 - 1990
Оператор – Програмист на ЕИМ
Софийска Математическа Гимназия (СМГ) и ВМЕИ „Ленин” София - УПК Информатика
Сайт
6
1988 - 1990
1985 - 1989
35 ЕСПУ – РЕ „М. И. Калинин” - Езикова Гимназия
7
1985 - 1989

ДРУГИ ДИПЛОМИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТИ

2004 - 2010
Разрешение за достъп до класифицирана информация
№ 29786/17.11.2004 издадено от Национална Служба „Сигурност” – НСС на МВР
1
2004 - 2010
1999
Свидетелство за ръководител взривни работи
№ ГИТ00-1941/31.05.1999 издадено от МГУ-ТТВР и МВР
2
1999
Удостоверени за вътрешен одитор ISO EN 9001:2000
MOODY International
3

Референции

Адрес за кореспонденция